Sektori për Mjedis
Sektori për Mjedis

Sektori për Mjedis vepron në kuadër të InfraPlus-it që nga koha e themelimit me një staf profesional dhe eksperiencë të bujshme në projekte të ndryshme mjedisore. Në kuadër të këtij sektori veprojnë ekspertët e fushave të ndryshme mjedisore, të cilët merren kryesisht me këto aktivitete:

*       Hartimi i elaborateve të ndryshme mjedisore

*      Hartimin e raporteve për VSM dhe VMN të planeve dhe projekte të ndryshme.

*      Hartimin e Planeve të ndryshme për mbrojtjen e ujërave, ajrit dhe tokës

*      Planifikimi i menaxhimit te mbeturinave

*      Menaxhimi i kualitetit të ujërave

*      Menaxhimi i burimeve të ujit

*      Mbrojtja e ujësjellësit, trajtimi dhe shpërndarja e ujit

*      Menaxhimi i pellgjeve etj.