Katalogu i shitjes
Katalogu i shitjes
Depoja jonë në Llapllasellë ofron material hidro-teknik për ndërtimin e ujësjellsit dhe kanalizimit.
Në partneritet me kompanitë më prestigjoze rajonale ne ofrojmë materialin hidro-teknik të cilësisë më të lartë që ofrohet në Kosovë.
InfraPlus furnizon me shumicë dhe pakice materilaeve të ndryshme hidro-instaluese , si :
Lloje dhe dimensione të ndryshme të tubave të ujësjellësit dhe kanalizimit, 
Lloje të ndryshme të pusetave plastike, 
Valvulat portative,
Valvulat e ajrit, 
Valvulat flutur, 
Valvulat kontrolluese, 
Boshtet vazhduese, 
Kompenzatorë gome,
Lidhëse dhe fazoneri,
Flanxhë adapteri univerzal ,
Qafore lidhëse për tuba PE/PVC, 
Lidhëse riparuese, etj. 
 
 
 
Në linkun e mëposhtëm mund të shkarkohet katalogu me materialin e ofruar nga ne:
List of files
List of photos