Konsulencë profesionale
Konsulencë profesionale
InfraPlus ofron konsulencë profesionale duke mundësuar zgjidhjen e problemeve prej më të komplikuarave për klientët e saj në të gjitha fushat për të cilat kompania jonë është e specializuar.
 
InfraPlus është e specializuar në studimin, planifikimin, projektimin, ndërtimin, operative, menagjimin dhe shërbime këshilluese ekspertësh në lëmin e trajtimin e ujërave të zeza, planifikimin dhe menagjimin e burimeve të ujit, furnizimin me ujë të pijshëm, trajtimi dhe shpërndarja, zhvillimi institucional dhe mbrojtja e ambientit.
 
 
Lista e shërbimeve gjithëpërfshirëse që kompania InfraPlus ofron konsulencë është si më poshtë:
 
- Arkitektura
- Menagjimi i infrastrukturës
- Ndërtimtaria
- Ndërtimi/ menagjimi i ndërtimit
- Paramasat dhe Parallogaritë
- Projektimi/Ndërtimi/Operimi
- Furnizimi me ujë të pijes dhe trajtimi
- Mbrojtja e mjedisit
- Kontraktimet e përgjithshme
- Inxhinieria Hidraulike
- Restaurimi i liqejve dhe lumenjve
- Master planifikimet e ujërave
- Menagjimi i programit për ujërat
- Rehabilitimi i sistemeve të kanalizimit
- Vlerësimet e vendpunishteve
- Planifikimi dhe projektimi i vendpunishtëve
- Menagjimi i ujërave atmosferike
- Sistemet e Ujitjes
- Analiza e rrjedhës së mbeturinave
- Grumbullimi dhe trajtimi i ujërave të zeza
- Menagjimi i kualitetit të ujërave
- Menagjimi i burimeve të ujit
- Mbrojtja, trajtimi dhe shpërndarja e sistemit të furnizimit me ujë
- Menagjimi i pellgjeve