Shitja
Shitja
Furnizimi me material hidro-teknik është një ndër veprimtaritë kryesore që ushtron kompania jonë.
 
Depoja jonë e materialit hidro-teknik gjendet në objektin tonë në Llapllasellë. Këtu mund të gjenden materiale nga më të ndryshmet të nevojshme për ndërtimin e ujësjellsave dhe kanalizimeve.
Prej themelimit e deri në ditët e sotme ne kemi ofruar material të kualitetit të lartë dhe kjo është dëshmuar në shumë projekte të furnizimit për konsumatorë publik dhe privat në Kosovë.
 
Në fotogrfinë e mëposhtme janë paraqitur pjesët kryesore të materialeve hidroinstaluese, të cilat gjinden në depon e shitjes:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Në tabelën e mëposhtme është paraqitur një përmbledhje e projekteve të furnizimit të realizuara nga Infra Plus:
 

Lista e projekteve të furnizuara me material Hidro-instalues                

Nr

Emri i projketit

Investitori          

Viti

30

Furnizimi me fitingje në DN 100 mm     

KUR HIDRODRINI SH.A 

2013  

29

Furnizimi me pjesë fazonike dhe tub  PE – 2 LOT            

KUR HIDRODRINI SH.A

2013

28

Furnizimi me ujëmatës shtëpiak

KUR HIDRODRINI SH.A

2013

27

 Furnizimi me tuba të ujësjellësit PE100 RC

 KUR PRISHTINA

 2013

26

 Furnizimi me tuba të ujësjellësit PE

 KRU RADONIQI SH.A

 2012

25

 Furnizimi me material fazor dhe tuba të ujësjellësit dhe kanalizimit

 KUR PRISHTINA

 2011

24

Furnizimi me pjesë rezervë për ujësjellës dhe kanalizim

KURHIDRODRINI PEJA

 2011

23

 Furnizimi me dy pompa te ujit në Vrellë dhe Prizren

 MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

 2011

22

Furnizimi me material per ujësjellës dhe kanalizim Pjesa e II

 KUR HIDRODRINI SH.A

 2011

21

 Furnizimi me pajisje të ujësjellësit në fshatrat Zhazhë dhe Boletin

 NNP NITA  MITROVICA

2010 

20

Furnizimi me ujëmatës DN 500, DN 600; 

 FERRONIKEL - DRENAS

 2010

19

Furnizimi me materila të ujësjellësit

 KUR PRISHTINË

 2010

18

Furnizimi me material hidro-instalues

 MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

 2010

17

Furnizim me pajisje për furnizim me ujë dhe pajisje të tjera mbështetëse

 TORA COM PRISHTINË

 2010

16

 Furenizimi me lloje të ndryshme të tubave të ujësjellësit

 KRUK BIFURKACIONI 

 2010

15

Furnizimi me material për ujësjellës dhe kanalizim për Departamentin e Policisë Rajonale në Lubizhdë

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
 

 2009

14

Furnizim me pajisje për furnizimin me ujë në fshatin Vrellë të Revuqit

 SHPK APOLLONIA

 2009

13

Furnizimi me pajisje dhe ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Drenoc

 KOMUNA RAHOVEC

 2009

12

Furnizimi me tuba të ngrohjes Ø 16 

 N.N LETA PISHTINË

 2009

11

Furnizimi me pajisje dhe ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit në fshatin Zallq

 CDF

 2009

10

Furnizimi me material për ujësjellës dhe kanalizim

 N.N CONEX PRISHTINË

 2009

9

Furnizimi me material për ujësjellës dhe kanalizim në Lubizhdë në Prizren

 MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

 2009

8

 Furnizim me pajisje të furnizimit me ujë QDN 400, QDN 150, AF 250, Reduktor 350/315 MUF 315;

 GETOARI – PRIZREN

 2009

7

 Furnizimi me material hidroinstalues

  MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

 2009

6

  Furnizimi me material hidroinstalues

  MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

 2009

5

Furnizimi me ujëmatës Ø 125 në fshatin Gorance, Komuna Hani i Elezit 

 KOMUNA E HANIT TË ELEZIT

2009

4

Furnizimi dhe montimi i sistemit të kanalizimeve të shkollës së mesme Dardani

 KOMUNA E HANIT TË ELEZIT

 2008

3

Furnizimi dhe vendosja e pusetave në Han të Elezit

 KOMUNA E HANIT TË ELEZIT

 2008

2

 Furnizim me pajisje për furnizimin me ujë, dhe sistem të kanalizimin e të gjitha profileve

 SHPK APOLLONIA

 2008

1

 Furnizim me rrjet të ujitjes për gardh në Prishtinë

  MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

 2008

 
 Contact:
Besart Sadikaj 
Sales Manager
Mobile:  +386 49 222 088
Email:   besart@infraplus-ks.com
 
Në linkun e mëposhtëm gjeni linkun për të shkarkuar katalogun e materialeve hidroinstaluese.
 
List of files