InfraPlus bashkon praktikat më të mira të arkitekturës moderne me njohuri lokale për të ofruar klientëve të saj konceptet të reja, projektim të përpiktë të detajuar, studim dhe analizë të plotë, menaxhim efikas të projektimit, dhe një qasje të qëndrueshme. 

Dizajni është një fushë në evolucion të vazhdueshëm, i cili pranon ndryshimet që shtojnë vlerë për projekte arkitektonike për të plotësuar nevojat e përdoruesve. InfraPlus vendos filozofinë e tij të projektimit në praktikë, adresimin e nevojave në hapësirë, duke përdorur realitetet e tregut, burimet njerëzore, strukturën urbane, mjedisin dhe efektivitetin e kostos.

Shërbimet e dizajnimit të projekteve, InfraPlus i realizon përmes 5 sektorëve të ndryshëm, të cilët përfshijnë fushat më të rëndësishme të projektimit, si: 

1.   Sektori për Ujëra;

2.   Sektori për Infrastrukturë Rrugore;

3.   Sektori për Planifikim Urban;

4.   Sektori për GIS & Gjeodezi, dhe

5.   Sektori për Mjedis

Secili sektor përbëhet nga stafi i mjaftueshëm profesional, me një eksperiencë të lartë dhe kualifikime adekuate për sektorin përkatës. cili kryesisht merret me dizajnimin e projekteve që kanë të bëjnë me lëmin e sektorit të tyre. Gjatë dizajnimit të projekteve të ndryshme, sektorët bashkëpunojnë mes veti dhe i harmonizojnë punët e tyre deri në dokumentin  final të projektit.

Përgjatë periudhës kohore 2008-2014, Infraplus ka arritur të dizajnoj me qindra projekte të ndryshme infrastrukturore si në tabelën e mëposhtme:

Hartimi i projekteve detale për periudhën kohore 2008 – 2016
Nr.Lloji i projektitTotali i gjatësisë
1Infrastrukturë rrugore776.32 km
2Infrastrukturë e  ujësjellësit198.8 km
3Kanalizim i ujërave të zeza dhe atmosferik324.2 km
4Rregullim të shtratit të lumenjve9.8 km
5Rregullim të kanalit të ujitjes20.2 km
6Plane Urbane790.28 ha
7Objekte ndërtimore dhe hapësira tjera38.6 ha

Eksperienca dhe sukseset e  kompanisë në fushën e dizajnimit të projekteve janë arritur përmes:

·  Koordinimit të sektorëve të projektimit  të fushave të ndryshme;

·  Përdorimit të  softuerëve dhe teknologjisë më të sofistikuar;

·  Kontrollit të përgjithshëm të projekteve

·  Eksperiencës së lartë të stafit në menaxhimin e projekteve publike

·  Kapacitetit të gjerë shkencor dhe inxhinierik

· Aftësive për projektim tre-dimensional

 Lista e projekteve të realizuara nga InfraPlus:

NR.EMRI I PROJEKTITINVESTITORIVITISHUMA KONTRATËS
60Hartimi i projektit zbatues për ndërtimin e Autostradës ‘’ Istog, Pejë, Deçan, Gjakovë, Prizren’’, L=91 kmMINISTRIA E INFRASTRUKTURËS20181,039,582.80 €
59Hartimi i projektit ideor dhe zbatues  për rikonstruimin e rrugës Regjionale R115 (pjesa Prizren-Prevallë), L=26 km.MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS201848,970.00 €
58Hartimi i projektit kryesor per objektin tregtar “Tregu i Gjelbert ne qytetin e GjilanitKOMUNA GJILAN201829 897,00 €
57Hartimi-përpilimi i projekteve ideore dhe zbatueseKOMUNA DEÇAN20179 440,00 €
56Hartimi i projektit për ndërtimin e rrugës Junik-Gropa ErenikutKOMUNA JUNIK20174 613,80 €
55Hartimi i projekteve zbatuese për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës Skenderbeu me 4 korsi qarkullimi.KOMUNA PODUJEVË20174 941,40 €
54Hartimi i projekteve zbatuese për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës Zahir Pajaziti me 4 korsi qarkullimi.KOMUNA PODUJEVË20173 177,45 €
53Hartimi i projektit kryesor – Hidrocentrali Ereniku – JunikSECURITY TEAM  KABASHI E K SH.P.K201711 250,00 €
52Hartimi i projektit kryesor – Hidrocentrali Soponica 2 – DeçanSECURITY TEAM  KABASHI E K SH.P.K201710 500,00 €
51Hartimi i projektit kryesor – Hidrocentrali Strazh – KaçanikSECURITY TEAM  KABASHI E K SH.P.K201710 550,00 €
50Hartimi i projektit kryesor të pjesësrishëm të  Bibliotekës kombëtare Pjetër BogdaniMISITRIA E INFRASTRUKTURËS20177 144,50 €
49Punimi i planit rregullues te hollesishem te kompleksit urbanistik “Rezine dhe Petro Nino Luarasi “KOMUNA E GJAKOVËS201643 797,44 €
48Hartimi i projekteve të rrugëve dhe shpronësimeve, Lot 1 1. Zgjerimi i rrugës Rajonale R107-hyrja në Prizren;                                           2. Zgjerimi i rrugës Nacionale N2 – hyrja në Ferizaj;                                             3. Zgjerimi i rrugës Nacionale N2 – hyrja në Proshtine-Veternik;                     4. Zgjerimi i rrugës Nacionale N 25-2 Hyrja në Prishtine;                                   5. Zgjerimi i rruges rajonale R120 – LipjanMINISTRIA E INFRASTRUKTURËS201731 484,63 €
47Hartimi i projekteve detal për rrugën Runjev-K. Vjetër-Gerlice dhe Selim Shehu KaçanikKOMUNA KAÇANIK20162 786,40 €
46Projektime për Ndërtime te larta dhe renovimeKOMUNA KLINË20164 320,00 €
45Hartimi-përpilimi i projekteve ideore dhe zbatueseKOMUNA DEÇAN201622 931,14 €
44Hartimi i projektit detal dhe mbikëqyrja e punimeve të rrugës Dragash-ShishtavecKOMISIONI EUROPIAN2015107 500,00 €
43Punimi i planit rregullues të hollësishëm ”Zona e Çarshisë së madhe” GjakovëKOMUNA GJAKOVË201531 000,01 €
42Shërbime profesionale inxhinierie për nevojat e MPB ; Lot 2: mbikëqyrja profesionale në të gjitha fazat e ndërtimitMINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME201517 679,00 €
41Punimi i planit rregullues të hollësishëm të qendrës sekondare komunale RogovëKOMUNA E GJAKOVËS201528 750,00 €
40Hartimi i projekteve të ndryshme në Komunën e MalishevësKOMUNA MALISHEVË20152 120,00 €
39Punimi i planit rregullues urban te hollësishëm te zonës nga rruga “Nena Terezë”,”Fehmi Agani”,”Sadik Stavileci” deri tek rruga “Tivari”KOMUNA E GJAKOVES20156 908,00 €
38Shërbime Gjeodezike dhe ProjektueseMINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME20148 900,00 €
37Hartimi i projektit kryesor për zgjerimin e Rrugës Nacionale N25.2 & N25.3, Segmenti Prishtinë – Gjilan – Konqul 51 kmMINISTRIA E INFRASTRUKTURËS2014214 065,10 €
36Hartimi i disa projekteve infrastrukturore ne fshatra te Komunës se Prishtinës – LOT 4,KOMUNA E PRISHTINËS20142 895,50 €
35Hartimi i projekteve për disa rruge ne fshatra te Komunës se Prishtinës – Grupi i Dytë – Pjesa V dhe pjesa VII,KOMUNA E PRISHTINËS20144 909,10 €
34Hartimi i planit rregullues te hollësishëm “Haxhi Zeka” dhe “Qendra – Lindje”,KOMUNA E PEJËS201410 896,00 €
33Hartimi dhe Revidimi i Projekteve  Lot 3/Pjesë 2 – Hartimi i Projekteve për Objekte, Ujësjellës dhe KanalizimeKOMUNA E SUHAREKËS20144 882,90 €
32Hartimi dhe Mbikëqyrja e projekteve kontratë 1 (një) vjeqareKOMUNA E PEJËS201330 000,00 €
31Hartimi i projekteve për ndërtimin e rrugëve në qytetin e Prishtinës – Pjesa VIKOMUNA E PRISHTINËS20133 360,00 €
30Punimi i planeve rregulluese urbane (Kontratë njëvjeçare) 1. Plani Rregullues Urban “Jugu A” & “Jugu ana lindore” – Gjakovë 2013, S=11.28ha; 2.  Plani Rregullues Urban “Qarshia e Vogël” – ana perëndimore, Gjakovë 2013, S= 4.80ha; 3. Plani Rregullues për zonën Pejsazhi Mbrojtur “Shkugëza”, Gjakovë 2013, S=88hKOMUNA E GJAKOVËS201336 428,00 €
29Hartimi-përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore dhe mbikëqyrja profesionale gjatë realizimit të tyre (Kontratë njëvjeçare), 19.02.2013 – 19.02.2014 ; 1. Projekti Kryesor: Palestra sportive, S. Bruto=1489.36m²; 2. Projekti Kryesor: Objekti i Zjarrfikëseve, S. Bruto=765.60KOMUNA E  DEÇANIT201377 946,53 €
28Hartimi i projektit të kanalizimit I-S-L-D-P  40.000 m’KOMUNA E  DEÇANIT201315 816,84 €
27Hartimi i Planit rregullues “MATI II”KOMUNA E PRISHTINËS201262 450,00 €
26Hartimi i projekteve për investime në infrastrukturë (rrugë, ujësjellës dhe kanalizim)- Kontratë 3-vjeçareKOMUNA E GJILANIT201241 215,65 €
25Purchase and Installation of Water PRVs and Chlorination EquipmentK-WISER/USAID20129 600,00 €
24Hartimi i projekteve në lëmin e infrastrukturës 2012KOMUNA E PEJES201260 000,00 €
23Hartimi i projekteve në lëmin e infrastrukturës 2010KOMUNA E PEJES201290 000,00 €
22Punimi i planeve rregulluese ne qendrat 1,2,3 dhe 4 ne qytetin e Drenasit; (Infra – Plus & Prima Engineering)KOMUNA E DRENASIT201144 902,00 €
21Hartimi i planit rregullues ne zonen “Qendra” ne Podujevë; (Infra – Plus & Prima Engineering)KOMUNA E PODUJEVES201116 895,00 €
20Punimi-përpilimi i projekteve ideore, kryesore dhe planeve rregulluese urbane, pjesa I, 18.10.2011 – 18.10.2012                                                                  1. Projekti kryesori i rrugës “Rogovë-Ujëz”, Gjakovë, L=1,536.96 m
2. Projekti kryesori i rrugës “Pjetërshan”, Gjakovë, L=1,490.00 m
3. Projekti kryesori i rrugës “Meje”, Gjakovë, L=1,171.50 m
4. Rruga “Wesley Clark” me katër korsi, L=3690.00m’
5. Rruga “Skenderbeu”, me gjashtë korsi, L=6009.60m’
6. Projekti i urës në rrugën “Wesley Clark” , L=52.0m’
7. Projekti i urës në rrugën “Skenderbeu”, L=36.0m’
8. Projekti Kryesor: Ndërtimi i infrastrukturës se varrezave te qytetit te Gjakovës     me objekt përcjellës, Lokacioni=13ha, Objekti S.Bruto=213.160 m²,
KOMUNA E GJAKOVËS2011145 344,00 €
19Rikonstruimi i Rrugës Junik-Gjakovë, segmenti Junik-NivokazKOMUNA JUNIK20116 220,00 €
18Hartimi i projektit kryesor, Tranziti i Shtimës – segmenti IIIMINISTRIA E INFRASTRUKTURËS201113,943.20 €
17Hartimi i projektit kryesor të rrugës në Sofali dhe Përroit në ShkabajKOMUNA E PRISHTINËS201118,000.00 €
16Hartimi-Përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore  profesionale gjate realizimit të tyre në terren, 10.05.2011 – 10.05.2012
1.     Projekti kryesor: Fabrika për përpunimin e mjaltit, S. Brutto=654.042m²
2.     Projekti Kryesor: Stadioni i Futbollit, Fusha e sportit S.Bruto=15,811.00m²,Parkingjet S. Bruto=6,815.00 m²3.     Projekti Ideor: Lapidarit, S. Bruto=4,700.00 m²,
KOMUNA E  DEÇANIT2011164,603.97 €
15Hartimi i projektit kryesor për rrugën “A” në lagjen Mati 1, PrishtinëKOMUNA E PRISHTINËS20118,500.00 €
14Hartimi i projektit kryesor për rrugët “E” dhe “E1” në lagjen Arbëria, PrishtinëKOMUNA E PRISHTINËS20114,900.00 €
13Projekti i rehabilitimit të gypave “Zatrat në Pejë, 08/11.2010K-WISER/USAID20104,200.00 €
12“Hartimi -Përpilimi i planit rregullativ të zonës urbane të DeçanitKOMUNA E DEÇANIT201064,415.00 €
11Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore komuna  Pejë, 15.06.2010 ;  1.  Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Rashiq, L= 2,813.15 m, Pejë
2.  Projekti kryesor i rrugës ne Leshan, Pejë, L = 5,142.21 m
3.  Projekti kryesor i rrugës ne Qyshk, Pejë, L = 1,258.20 m
4.  Projekti kryesor i rrugës ne fshatin Treboviq, Pejë, L = 1,877.15 m
5.  Zgjerimi i rrugës në drejtim të Klinës me 4 shirita, Pejë,L=1,994.30 m
KOMUNA E PEJËS201030,00.00 €
10Hartimi-Përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore dhe mbikëqyrja profesionale gjate realizimit te tyre ne teren, 06/04/2010 deri 06/04/2011 1.     Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Rashiq, L= 2,813.15 m, Pejë2.     Projekti kryesor i rrugës ne Leshan, Pejë, L = 5,142.21 m
3.     Projekti kryesor i rrugës ne Qyshk, Pejë, L = 1,258.20 m
4.     Projekti kryesor i rrugës ne fshatin Treboviq, Pejë, L = 1,877.15 m
5.     Zgjerimi i rrugës në drejtim te Klinës me katër shirita, Pejë,         L = 1,994.30 m
2.      Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Maznik, Deçan,          L = 6,787,94 m
3.      Projekti kryesor zgjerimi i rrugës me katër shirita Qendra Deçan,         L =  436.52 m
4.      Projekti kryesor i rrugës ne Isniq, L = 5,224.37 m
5.      Projekti ideor i rrugës ne se transitit perëndimor, L=6818.14m
6.      Projekti kryesor i zgjerimit te  rrugës Sali Çeku, Deçan, L=436.52 m
7.      Projekti kryesor i rregullimit te Lumit – Lumbardh, Deçan,          L = 2,756.37 m
8.      Projekti kryesor i ujësjellësit për 10 fshatra në Deqan,  L= 16,000 m,          Ø 250
9.      Projekti kryesor i kanalizimit fekale te shkolla fillore  ne fshatin Isniq,          Deçan, L=348.10 m, Ø 25010.    Projekti kryesor i kanalizimit fekal ne fshatin Gramaqel, Deçan,          L = 1,372.60 m, Ø 25011.    Projekti kryesor i kanalizimit fekale ne fshatin Lumbardh, Lluk e           Epërme, Deçan, L = 5,228.60 m, Ø 200 – 100012.    Projekti kryesor i kanalizimit kabllovik për rrjetin e tensionit te ulët,          mesëm dhe te lartë, Deçan, L=436.52 m13.    Projekti kryesor i Çerdhes për fëmijë, Deqan, 620.00 m²14.    Projekti kryesor i Stadionit, Deqan, S = 29,546.01 m²15.    Projekti kryesor i Hallës se Sporteve, Deqan, 480.00 m²16.    Laborati i renovimit te shkollës se mesme “Vëllezërit Frashëri” dhe          palestrës se sportit, Deçan17.    S = 9,500.00 m²18.    Projekti kryesor i nënkalimit ne fshatin Isniq, Deqan, 15 m – 3 m ,         h = 3.5m
KOMUNA E DEÇANIT2010107,885.93 €
9Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Maznik, Deçan,L = 6,787,94 mKOMUNA E DEÇANIT20106,787.94 €
8Hartimi i projektit kryesor për rrugën ne fshatin Sevce (Komuna e Shtërpcës) dhe ne fshatin Hoqë e Madhe (Komuna e Rahovecit) 08/03/2010DEVELOPING TOGETHER20103,045.00 €
7Projekti i Detajizuar për Zgjerimin e Fabrikës për Përpunimin e Ujit në Shipol, Mitrovicë;  kontratë 6 mujore ; Mitrovica Water Consortium Kosovo and (COWI SN Denmark + COWI SNS Turkey+SU/YAPI Turkey)+InfraPlusECLO2009110,020.00 €
6Hartimi-Përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore dhe mbikëqyrja profesionale gjate realizimit te tyre ne teren, 08/04/2009-08/04/2010 ;                                                                                                                                                    1.   Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Rashiq, L= 2,813.15 m,              Pejë
2.     Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Maznik, Deçan,         L =  6,787,94 m
3.      Projekti kryesor zgjerimi i rrugës me katër shirita Qendra Deçan,         L =  436.52 m
4.      Projekti kryesor i rrugës ne Isniq, L = 5,224.37 m
5.      Projekti ideor i rrugës ne se transitit perëndimor, L=6818.14m
6.      Projekti kryesor i zgjerimit te  rrugës Sali Çeku, Deçan, L=436.52 m
7.      Projekti kryesor i rregullimit te Lumit – Lumbardh, Deçan,          L = 2,756.37 m
8.      Projekti kryesor i ujësjellësit për 10 fshatra në Deqan,  L= 16,000 m,          Ø 250
9.      Projekti kryesor i kanalizimit fekale te shkolla fillore  ne fshatin Isniq,         Deçan, L=348.10 m, Ø 25010.    Projekti kryesor i kanalizimit fekal ne fshatin Gramaqel, Deçan,          L = 1,372.60 m,Ø 25011.    Projekti kryesor i kanalizimit fekale ne fshatin Lumbardh, Lluk e          Epërme, Deçan, L = 5,228.60 m, Ø 200 – 100012.    Projekti kryesor i kanalizimit kabllovik për rrjetin e tensionit te ulët          mesëm dhe te lartë, Deçan, L=436.52 m13.    Projekti kryesor i Çerdhes për fëmijë, Deqan, 620.00 m²14.    Projekti kryesor i Stadionit, Deqan, S = 29,546.01 m²15.    Projekti kryesor i Hallës se Sporteve, Deqan, 480.00 m²16.    Laborati i renovimit te shkollës se mesme “Vëllezërit Frashëri” dhe          palestrës së sportit, Deçan  S = 9,500.00 m²17.    Projekti kryesor i nënkalimit ne fshatin Isniq, Deqan, 15 m – 3 m , h =          3.5m
KOMUNA E GJAKOVËS2009223,000.00 €
5Hartimi i projektit zbatues për rrugët:”Hasan Remniku”,”Ibrahim Fehmiu”,”Vlora” dhe “Hilmi Rakovica”KOMUNA E PRISHTINËS200918,440.50  €
Hartimi i projekteve kryesore për infrastrukturë rrugore KOMUNA-Pejë ;  1.  Projekti kryesor i rrugës 4 shirita “Mbretëresha Teuta & Adem        Jashari”,  Pejë  , L= 1,400 m    2.  Projekti kryesor i rrugës 4 shirita “Mbretëresha Teuta & Adem         Jashari”  Pejqytet , L= 1,400 m       3.  Projekti kryesor i rrugës 4 shirita  “Pejë- Deçan” , L= 1,800 m
4.  Projekti kryesor i rrugës me dy shirita “Pejë – fshati Tërstenik” ,        L= 14,350 m
 5.  Projekti kryesor i rrugës 4 shirita “Jeton Dedushaj & Qerim Muriqi”,              Pejë qytet, L= 2,300 m       6.  Projekti kryesor i rrugës 4 shirita “Zgjerimi i rrugës Pejë-Vitomiricë”,          L= 2,500m
  7.   Projekti kryesor i rrugës me dy shirita  “Raushiq – Peja” , L= 5,500 m
  8.   Projekti kryesor i rrugës me dy shirita  “Kotradiq-Broliq”,  L= 3, 480 m
KOMUNA E PEJËS200970 000,00 €
3Projekti kryesor për ndërtimin e rrugës lokale Dollovë – KpuzKOMUNA E KLINËS20086 000,00 €
2Projekti kryesor për ndërtimin e rrugës lokale Lluga – PodujevëKOMUNA E PODUJEVËS20083 900,00 €
1Projekti kryesor për ndërtimin e rrugës lokale Lugu i Gjatë – JunikKOMUNA E JUNIKUT200835 000,00 €