Infra Plus

Sektori për Mjedis vepron në kuadër të InfraPlus-it që nga koha e themelimit me një staf profesional dhe eksperiencë të bujshme në projekte të ndryshme mjedisore. Në kuadër të këtij sektori veprojnë ekspertët e fushave të ndryshme mjedisore, të cilët merren kryesisht me këto aktivitete:

  • Hartimi i elaborateve të ndryshme mjedisore
  • Hartimin e raporteve për VSM dhe VMN të planeve dhe projekte të ndryshme.
  • Hartimin e Planeve të ndryshme për mbrojtjen e ujërave, ajrit dhe tokës
  • Planifikimi i menaxhimit te mbeturinave
  • Menaxhimi i kualitetit të ujërave
  • Menaxhimi i burimeve të ujit
  • Mbrojtja e ujësjellësit, trajtimi dhe shpërndarja e ujit
  • Menaxhimi i pellgjeve etj.